Putovní výstava Neviditelná většina

18. 12. 2022 | Praha City

Naše putovní výstava Neviditelná většina na téma stárnutí populace se přesunula v menším provedení do Uherskohradištské nemocnice, kde práve probíhá tématické období Rok seniora.

Výstavu zahájila zakladatelka Nadace Krása pomoci, česká topmodelka, Miss World a ambasadorka OSN Taťána Kuchařová, ředitelka nadace Soňa Morawitzová a za Rotary Praha City byla přítomna Greta Blumajerová. Na závěr své návštěvy v Uherskohradišťské nemocnici zavítaly zástupkyně nadace a klubu Rotary také na Zdravotně sociální středisko. S klienty zde probraly v družném hovoru radosti i starosti všedních dnů, v uvolněné a přátelské atmosféře pak všichni společně rozjímali o tradicích a zvycích spojené s nadcházejícím obdobím adventu.

- na fotografii Taťána Kuchařová s ředitelem nemocnice Petrem Sládkem