Členové Rotary klubu Broumov v minulém roce podpořili zpřístupnění fresky posledního soudu

23. 1. 2023 | Broumov

Rotary klub Broumov prostřednictví některých svých členů podpořil zpřístupnění v roce 2013 objevené a následně restaurované fresky posledního soudu, která je k vidění na faře v Broumově.

Jde o další příspěvek spolupráce mezi Rotary klubem a Podnikatelským klubem Broumovska, který zastřešuje aktivity svých členů směrem k rozvoji regionu, k podpoře kultury a v tomto případě k podpoře zachování historického dědictví Broumovska.

Více o fresce se dovzvíte na těchto odkazech:

https://www.broumovfarnost.cz/cs/a/freska-posledniho-soudu--kostelni-namesti-broumov-18

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/goticka-freska-broumov.A130314_165217_jihlava-zpravy_tuu