Záchrana mozaiky Milana Laluhu v kúpeľoch Sliač

18. 4. 2023 | Zvolen

Láska k umeniu a zanietenosť pre záchranu mozaiky pri prameni Štefánik v kúpeľoch Sliač,  spojila štyri silné subjekty. Dva  kluby rotariánov z Banskej Bystrice a RC Zvolen sa stretli s vedením kúpeľov Sliač  v parku pri prameni Štefánik.

Od  autorov myšlienky  P. Lysinu a M. Julényho obnoviť toto jedinečné dielo, ktorého autorom je akad. maliar Milan Laluha, sme si vypočuli históriu vzniku výstavby prameňa, inštaláciu mozaiky a prezentáciu projektu obnovy diela.

V spoločenskej dvorane kúpeľného hotela Palace nás privítal Mgr. Ing. Martin Beňuch, ktorý nám porozprával o zámeroch rekonštrukcie kúpeľov no a záver stretnutia patril skvelému violončelistovi Eugenovi Prochácovi.

Stretnutie rotariánov nášho klubu s RC Banská Bystrica a Banská Bystrica Classic je výzvou pre ďalšie priateľské stretnutie týchto blízkych klubov a vzájomnej pomoci pri riešení projektov no a veríme, že spoločným úsilím bude záchrana mozaiky M. Laluhu úspešne zavŕšená.

Priatelia ďakujeme za krásny spoločný večer .