Nejvyšší ocenění pro rotariána Petra Pajase

4. 7. 2023 | Praha City

Cenu Tomáše Bati udělují rotariáni za nejušlechtilejší činy pro lidskou společnost a za vysoce etické a humánní skutky. A přesně tohle vyjímečné nejvyšší ocenění (se třemi granáty) získal 27.6. 2023 náš dlouholetý člen a kamarád Petr Pajas.

Ostatně, není se čemu divit. Jeho životopis si můžete přečíst zde:
Petr je členem Rotary klubu Praha City od roku 1998. Jeho profesní život je spojen nejen s jadernou fyzikou, informačními technologiemi, ale také s oblastí vzdělávání a neziskového sektoru. Byl ředitelem Československé nadace Charty 77, zmocněncem předsedy vlády pro založení Středoevropské university financované Georgem Sorosem, místním manažerem projektu PHARE „Školení státních úředníků ve věcech Evropské unie“, členem správní rady pražské Anglo-americké
vysoké školy, o.p.s., a později její prorektor pro administrativu, pracoval jako programový manažer pražského sekretariátu mezinárodního Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS. Na mezinárodní úrovni působí i jako externí spolupracovník Mezinárodního centra pro právo neziskových organizací (ICNL) v USA. Stal se koordinátorem jeho rady pro střední Evropu a členem redakční rady elektronického časopisu International Journal for Not-for-Profit Law. Působí také jako organizační poradce pro otázky občanské společnosti a jako školitel ve věcech Evropské unie, například spolupracuje na návrhu zákona upravujícího status veřejné prospěšnosti v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Jeho aktivity v Rotary začaly na klubové úrovni (prezident klubu 2001–02), později působil jako asistent guvernéra pro kluby v Praze a blízkém okolí. V období 2007–08 byl guvernérem našeho českého a slovenského Rotary distriktu 2240 a následně byl jeden rok koordinátorem Public Relations v Rotary zóně 19 (střední Evropa). V současné době je představitelem Rotary Leadership Institute (RLI) v našem distriktu. Je přesvědčen, že „společně dokážeme více“.