Výstupy ze setkání 05. 09. 2023 (přítomno 54% členů, stanoviska jednomyslně)

5. 9. 2023 | Telč - satelitní klub Prague Golf

Obecní dům, jako obvykle – první poprázdninové setkání. Příjemné, inspirující. Několik milých hostů, mezi nimi zejména Mgr. Hana GAMROT,  District Rotary Foundation Chair D2240

Slavnostně jsme pinovali novou členku našeho klubu. Linda Štucbartová, dlouholetá zkušená Rotariánka k nám přestoupila od 1. července a určitě bude výraznou posilou našeho týmu.

 

  1. Projekt doplnění herně/výchovných pomůcek pro FN Motol – dětská psychiatrická klinika:

Klub dá k dispozici 15.000 Kč – dodávky materiálu zajišťuje Martina Doležalová.

      

  1. Projekt doplnění herně/výchovných pomůcek pro FN Motol – dětská psychiatrická klinika: Klub dá k dispozici 15.000 Kč – dodávky materiálu zajišťuje Martina Doležalová. Odhad celého nákladu je 25 – 30 tis. Kč. O doplnění peněz nad 15.000 až do celkového nákladu se rovným dílem podělí přítomní a mohou se přihlásit i další – prosím na e-mail orel@post.cz.           Jadran a Bohuslav navrhli navazující projekt – bude předmětem další diskuze.
  1. Po výkladu H. Gemrot z Nadace RI schválen vklad do fondu nadace 15.000 Kč – provede účetní klubu, příkaz zpracuje J. Orel.
  2. Jadran přednesl pozvání na jeho výstavu v Kostelci n.O. dne 5. října 2023 – zájemci nechť se mu hlásí na e-mail.
  3. Podána informace o slavnostním předání pian v Luhačovicích 19. 10. 2023 s výzvou k přípravě účasti v delegaci.
  4. Zopakovány zásady financování činnosti klubu a spotřeby v Obecním domě – bez připomínek.
  5. Října 2023

 

Josef Orel, president