Memoriál Blažeja Maliniaka

13. 9. 2023 | Zvolen

Vo výbornej atmosfére spojenej s kvalitnými výkonmi sa niesol ďalší ročník tenisového turnaja, na ktorom sme spomínali na priateľa rotariána Blažeja Maliniaka . 

Už tradične toto podujatie vytvára priestor aj na stretnutie s rodinnými príslušníkmi a môžeme tak prežiť spoločný priateľský deň.

Výťažok z podujatia venujeme na charitatívne účely.