5. říjen 2023

3. 10. 2023 | Telč - satelitní klub Prague Golf

Pravidelná schůzka měla dvě hvězdy. První byla MUDr. Dagmar Kolářová, dlouhodobá přítelkyně našeho klubu, která se rozhodla změnit svůj statut z „přítel klubu“ na „člen klubu“. Protože splnila všechny podmínky a předpoklady, byla dnes slavnostně pinována a přijata do naší rodiny.

Druhým, významným účastníkem byl pan Ernesto Chuecos, představitel nadace „Autismus jako dar“. Podělil se o příběh rodiny s autismem, popsal činnost nadace a nastínil v diskusi možné formy spolupráce. Vše bylo přijaté s naprostým nadšením.