Nové číslo časopisu Rotary Good News

9. 10. 2023 | Distrikt 2240

Páté číslo Rotary Good News je každoročně věnováno především výměně mládeže.

Nejinak tomu je i v aktuálním vydání. Příběhy studentů a hostujících rodin jsou velmi zajímavé a inspirující, pro příští rok je již nyní registrujemo více než 80 zájemců o dlouhodobou výměnu. Pokračujeme v představování rotariánů, kteří jsou výjimeční v podnikání, osobním životě a práci v Rotary. Jako vždy nebudou chybět klubové zprávy, zprávy ze světa a z ústředí. Co je nového v Nadaci Rotary představí vedoucí Hana Gamrot. Tak příjemné počtení, přátelé!

Více informací