Luhačovice – 19. říjen 2023

19. 10. 2023 | Telč - satelitní klub Prague Golf

Náš dlouhodobý projekt „Piana do škol“ měl jeden z milníků, který nám všem zainteresovaným přidal notnou dávku nové energie a nadšení.

Již několikáté piano od firmy PIANOFORTE bylo pořízeno úsilím a za finanční prostředky, které v rekordní době shromáždily RC Zlínského kraje. Ideální příležitostí k předání piana pro ZUŠ Luhačovice bylo slavnostní otevření nové ZUŠ v krásné funkcionalistické rekonstruované budově.

Samozřejmě otevření se slavnostním koncertem, který v první polovině excelentně připravili žáci ZUŠ pod vedením výjimečné ženy, ředitelky paní Moniky Slovákové. V druhé polovině se žezla ujal člen našeho klubu, rotarián Pavel Šporcl. Samozřejmě bez nároku na honorář předvedl to nejlepší z toho, co umí. A skvělý hudební výkon doplnil poutavým průvodním slovem, které bylo zážitkem jak pro žáky, tak i pro jejich učitele.