Setkani - 05.12.2023, Obecní dům

6. 12. 2023 | Telč - satelitní klub Prague Golf
Radost dávat – potěšení přijímat – vzájemná úcta a porozumění.
Motto dnešního setkání, umocněného náladou adventního času.
Dnes 5. prosince jsme poděkovali několika dlouhodobým podporovatelům našich projektů. A to jmenovitě v souvislosti s realizací charitativního golfového turnaje, jehož výtěžek ve výši 80.000 Kč byl věnován spolku ICTUS, který pomáhá lidem po mozkové mrtvici. Zástupce spolku, pan Jan Dohnálek byl přítomen, potěšen naším trvalým zájmem pomáhat.
Naši hosté, podporovatelé s námi strávili příjemné chvíle a odnesli si i formální poděkování.