Rotary Club Klatovy - Rozálce

25. 1. 2024 | Klatovy

Rotary club Klatovy v předvánočním vydání ROZHLEDU uveřejnil svůj záměr tentokrát věnovat celý výtěžek z adventního trhu konkrétní osobě, a tou je malá Rozálka postižená Angelmannovým syndromem, který způsobuje snížení mentálních i motorických schopností.

Odborná péče pracovníků centra Hájek, která je předpokladem ke zlepšení stavu, je velmi nákladná a veškeré náklady doposud nese rodina. Vzdor tomu, že adventní trhy byly vzhledem k tragickým prosincovým událostem na Filosofické fakultě UK zkráceny a doprovodný program a tím i návštěvnost, byl zrušen, podařilo se spolu s příspěvkem Rotary clubu shromáždit částku 100 000 Kč. Poděkování patří všem členům Rotary clubu, kteří se ve službě u stánku svědomitě střídali. Ale hlavní a největší dík náleží všem, kteří se u stánku zastavili, přispěli na dobrou věc koupí svařáčku nebo punče, případně zakoupením hrnečku s vánočním motivem či příspěvkem do kasičky se jménem „Rozálka“. S potěšením lze konstatovat, že občané z Klatov i z okolí mají srdce otevřené a nejsou lhostejní k lidským osudům. Rádi dodáme, že příspěvkem ve výši 300 EUR pomohli i přátele z partnerského klubu v Chamu.