S výmennými študentmi v Budapešti

31. 5. 2023 | Nitra
Datum konání
23. - 25. 5. 2023, 07.00

Po trojročnej prestávke, spôsobenej covid pandémiou,  sa skupina výmenných študentov z RC Prešov - Šariš, Bratislava International a Bratislava Danube zúčastnila na 2 dňovej návšteve Budapešti. Výjazd organizoval ICC CZ – SK – HU a doprovod pre študentov robili členovia RC Nitra, RC Dunajská Streda a RC Rožňava. Okrem prehliadky všetkých podstatných pamätihodností hlavného mesta Maďarska sme sa stretli s výmennými študentmi, ktorí sú na ročnom pobyte v Maďarsku a ktorí sa pripravujú na ročné pobyty vo svete. Stretnutie bolo pri príležitosti návštevy Rotary clubu Budapešť, ktorého sa zúčastnili súčasný guvernér dištriktu 1911 László Réti, nastupujúca guvernérka Kovácsné Gila Erzsébet, predseda výboru ICC D 1911 HU – CZ – SK Gábor Lászik. Hostiteľom bol prezident RC Budapešť Olivér Kovács. Náš dištrikt predstavila nastupujúca guvernérka Katarína Čechová. PDG Gabriel Vjeszt pripomenul východiskové zmluvy pre rozvoj spolupráce dištriktov krajín V4 a o činnosti RC Nitra mala prezentáciu Anka Havranová. Výmenní študenti opäť pripravili prekvapenie, zaspievali snáď najznámejšiu maďarskú ľudovú pieseň. Intenzívny program pre študentov bol doplnený futbalovým stretnutím v univerzitnej časti Budapešti. Panorámu jedného z najkrajších miest v Európe si pozreli z vrchu Gellért a tiež počas nočnej plavby loďou. Nadviazali sme nové rotariánske priateľstvá s cieľom v návštevách pokračovať.