10. výročie založenia klubu

3. 4. 2024 | Dunajská Streda
Datum konání
16. 3. 2024, 18.00 hod.

V sobotu večer 16. marca sme spolu s našimi priateľmi a priaznivcami dôstojne oslávili 10 rokov od prijatia nášho Rotary klubu Dunajská Streda do rodiny Rotary International. Čas utiekol ako voda a my sme za uplynulé desaťročie vykonali kus práce.

Podať nám ruku, zablahoželať k jubileu a vyjadriť uznanie za našu činnosť prišli guvernérka susedného dištriktu, náš zvolený guvernér, niekoľko bývalých guvernérov, primátor mesta a viac ako sto ďalších rotariánov zo štrnástich klubov nášho a piatich klubov maďarského dištriktu. Príhovory a narodeninové darčeky nemali konca kraja a tak sa podvečerné stretnutie pozvoľna zmenilo na zábavu plnú priateľstva a veselosti pokračujúcu až do skorých ranných hodín. Ďakujeme všetkým ktorí prišli, prejavili priateľstvo a naliali nám do žíl nový a tak potrebný entuziazmus. Aj preto sa púšťame do ďalšej dekády s úsmevom a chuťou.