Dopis prezidenta RI - únor

1. 2. 2011 | Distrikt 2240

Zamyšlení Raye Klinginsmitha nad hodnotami a zvyky společenství Rotary.

Rotariánská DNA

Tento rotariánský rok je předznamenán inovacemi, jimiž věnujeme svou pozornost všem úrovním naší politiky, naší praxi a postupům, abychom zjistili, zda je můžeme modernizovat či zlepšit. Pro naše tak tradiční a rozsáhlé společenství není nic překvapivého, jestliže zjišťujeme, že řada oblastí by mohla nebo dokonce i měla být aktualizována.

Současně jsem si však plně vědom toho, že některé věci jsou pro úspěch Rotary natolik významné, že musí zůstat svatosvaté. Zmiňuje se o nich Strategický plán RI jako o našich ústředních hodnotách. Sám však raději říkám, že je to naše DNA. Jsou to vlastnosti, jimiž se naše společenství Rotary odlišuje od všech ostatních organizací. Jsou esencí toho, kým rotariáni jsou a co mají - ať kdekoliv na světě - společného.

Oněch pět klíčových hodnot, jak je také uvádí Strategický plán RI, tvoří: přátelství, služby, integrita, různorodost a řídící schopnost. Mladí lidé sice dávají dnes před naším pojmem přátelství přednost výrazu  „networking“ (propojení sítí), ovšem pro mne mají oba pojmy stejnou hodnotu. Obě slova vedou k trvalému přátelství v našich klubech, jež nás spojuje při realizaci našich projektů a které činí z členství v Rotary skutečně neocenitelnou hodnotu.Přátelství je tedy skutečně tím nejvýznamnějším elementem v rotariánské DNA.

Rotariáni by neměli mít obavu z toho, že právě probíhající snaha o modernizaci nějak poškodí naše základní hodnoty. To by také odporovalo kovbojské logice, podle níž „některé věci skutečně nejsou na prodej“ či „vím, kudy vést dělicí čáru“. Chtěl bych proto všechny rotariány ujistit, že nebudeme měnit naše základní hodnoty a zvyky, které z Rotary učinily skutečně jednu z předních organizací na světě – jmenovitě jejím programem PolioPlus!

Je toho mnoho, proč můžeme být hrdi na to, že jsme rotariány. Již jsme toho mnoho dosáhli, ovšem to nejhodnotnější na nás stále ještě čeká, jestliže všechny kluby vedeme k tomu, aby byly stále silnější, lepší a statečnější („Bigger, Better and Bolder“). Vedle našich pěti základních hodnot je trvalý pokrok další prestižní součástí naší rotariánské DNA!

Ray Klinginsmith
prezident ROTARY INTERNATIONAL
překlad z anglického originálu:
Dobroslav Zeman, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete ZDE