Charitativní japonský večer RC Praga Ekumena

5. 4. 2011 | Praga Ekumena
Datum konání
5. 4. 2011

Výtěžek bude zaslán Rotary klubu v Kyotu v Japonsku pro oběti přírodní katastrofy.