Distriktní shromáždění 2012

25. 3. 2012 | Praha Classic
Datum konání
25. 3. 2012

Distriktní shromáždění, na němž delegovaní zástupci Rotary klubů projednají organizační záležitosti distriktu a navrhnou koncepci rozvoje distriktu na rotariánský rok 2012/2013.

Ta bude předložena ke schválení delegátům distriktní konference (18.-20. 5. 2012, Patince u Komárna, Slovensko).

Distriktní shromáždění se uskuteční v grandhotelu INTERNATIONAL Brno, sídle RC Brno.

Setkání organizačně zajišťuje RC Brno.

Kontakt:
Alexander Turkovič, DGE
+420 605 269 041
aturkovic@findebt.cz