Slávnostný koncert RC Banská Bystrica

4. 5. 2012 | Banská Bystrica

Pri príležitosti 20. výročia znovuobnovenia činnosti Rotary klubu Banská Bystrica a 20. výročia založenia Konzervatória Jána Levoslava Bellu pod záštitou predsedu BB SK bude koncert v štátnej opere v Banskej Bystrici dňa 4. 5. 2012 v Banskej Bystrici.