Rotary klub naděloval ve Velkém Dvoře u Pohořelic

23. 12. 2008 | Valtice-Břeclav

Členové Rotary klubu J. Benda a Z. Karber předali v Domě na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic dárky od Ježíška. Počítač s připojením na internet a tiskárnou a šest jízdních kol usnadní a zpříjemní život obyvatelům tohoto zařízení, jež je zřízeno pro mladé lidi s nelehkým osudem z dětských domovů, kteří dovrší 18 let a musí se začít stavět na vlastní nohy.

Tohle jim umožňuje právě Dům na půli cesty, kde najdou střechu nad hlavou a učí se za pomoci pedagogických a výchovných pracovníků samostanému životu, což je především získání zaměstnání, práce a samostatné hospodaření s vydělanými penězi. Kola umožní mladým lidem dojíždění do práce v blízkých Pohořelicích. Orientace a práce na počítači je dnes již samozřejmostí a předpokladem získání dobrého pracovního místa.

Velké poděkovaní patří firmám z Velkých Pavlovic, které za režijní ceny dodaly svoje zboží. Je to ZAF Velo-sport manželů Kobsových a Computer servis manželů Bedřichových.

Informace o Domě na půli cesty získáte na www.dumnapulicesty.cz.