9. BENEFIČNÍ reprezentační ples

18. 1. 2014 | Ostrava International
Datum konání
18. 1. 2014

Ladovská zima v Ostravě, rotariáni zvou k zábavě. Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. benefiční reprezentační ples Rotary clubu Ostrava International
18. ledna 2014 v Hotelu Mamaison Imperial Ostrava.

Již devátým rokem zveme naše přátele, známé a všechny příznivce Ostravy na rotariánský ples. I letos převzali nad touto významnou kulturní akcí záštitu guvernérka Rotary International Distriktu 2240 Česká republika a Slovenská republika Irena Brichta a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. 

Základní filozofii Rotary vyjadřuje heslo "Služba nad vlastní zájmy". I když Vás zveme k plesové zábavě, v souladu s tímto heslem je tento ples již tradičně benefiční.

K historii Ostravska také neodmyslitelně patří projevy filantropie a mecenášství. Naším zájmem je, abyste se i při této příležitosti seznámili s našimi charitativními projekty a případně je dle svých možností podpořili. Jestliže jsme zvolili jako motto našeho plesu „Ladovskou zimu“ je tomu tak především proto, že již od dob našeho dětství zůstávají v našich myslích Ladovy obrázky jako symboly obdarování, koledování a vzájemné lidské soudržnosti. Jeho zimní motivy vzbuzují hřejivé teplo dobra a důstojného lidského konání. I to je smyslem našeho letošního plesání.

Připojte se k nám. Přijdete mezi přátele, kteří se s potřebnou pokorou snaží konat dobro všude tam, kde je to třeba. Těšíme se na Vás. 

Srdečně zvou členové Rotary clubu Ostrava International.

Výbor IX. benefičního reprezentačního plesu:

  • Prof.Ing. Tomáš Čermák, prezident Rotary Clubu Ostrava International
  • Dr. Eva Stýskalová, Past President RC Ostrava International
  • Ing. Gerhard Herudek, Past President RC Ostrava International