Návštěva střediska Diakonie

20. 1. 2014 | Písek
Datum konání
20. 1. 2014

U příležitosti návštěvy našeho klubu paní Irenou Brychtou - guvernérkou distriktu jsme společně navštívili středisko služeb Diakonie kam náš klub směřoval prostředky na nákup signalizačního zařízení pro kontrolu klientů.

Současně s příspěvkem našeho klubu získalo středisko i prostředky z grantu Rotary International. Pan ředitel nás provedl po středisku a seznámil nás s historii střediska.

Po návštěvě střediska Blanka - Diakonie jsme se setkali v klubovně, kde nám paní guvernérka vyprávěla o svém životě a dále jsme s ní diskutovali o Rotary