Zmena sídla RC Košice Classic

14. 12. 2015 | Košice Classic

Od 27. 10. 2014 sa klubové schôdzky konajú každý pondelok o 18.tej hodine v hoteli Bankov.

 

Od 14. 12. 2015 bolo zmenené sídlo RC Košice Classic z hotela Bankov Dolný Bankov 2 v Košiciach  na hotel Slávia, Hlavná 63 v Košiciach