I. Benefičný koncert "Pocta rodákom"

18. 9. 2010 | Liptovský Mikuláš
Datum konání
18. 9. 2010

Dňa 18. 9. 2010 o 18,00 hod. bol uskutočnený I. Benefičný koncert "Pocta rodákom", v gotickom kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom. Koncert bol venovaný osobnosti Martina Rázusa.
Účinkovali: Jubileo orchestra Liptoviensis, spevácke zbor Tatran a solisti Ľubomír Popík, Michaela Kušteková a Lucia Šaray. Výťažok z benefičného koncedrtu bude venovaný na Polio Plus - odstránenie vírusu detskej obrny vo svete.