Odhalenie busty Imricha Karvaša 25. februára o 15,00 hod.

8. 2. 2020 | Bratislava

Rotary klub Bratislava v spolupráci s Národnou Bankou Slovenska slávnostne odhalí  bustu prvého guvernéra NBS, ústrednú postavu SNP a predvojnového člena Rotary klubu Bratislava, Imricha Karvaša.

Slávnostné odhalenie sa bude konať 25. februára o 15,00 hod. pre NBS.