Vědomi si svého důstojenství, konáme to nejlepší

24. 4. 2020 | Distrikt 2240

Během 115 let fungování otevřené dobrovolnické organizace Rotary ve světě, se občas objeví útoky na naše hnutí, pramenící z neznalosti, zloby či potřeby se zviditelnit na úkor jiných. Právě v takových chvílích je potřeba si jasně deklarovat, že hlavním mottem Rotary je „Service Above Self“ tedy Služba druhým, před vlastním prospěchem.

Naším posláním je dělat svět lepším, ve spojení s dalšími, které máme rádi a kteří sdílejí stejné etické zásady. Již v roce 1914, pronesl Paul Harris, zakladatel Rotary, velkou pravdu: „Ať pro nás Rotary znamená cokoli, ve světě budeme známí jen tím, čeho dosáhneme.“ Jen za posledních 20 roků do nemocnic, škol, domovů seniorů, léčebných ústavů, chráněných dílen v česku i na Slovensku přispěli Rotariáni hodnotou do dnešního dne částkou 123 milionů korun nebo chcete-li 4,8 milionů Euro.

Rotary kluby sdružují osobnosti ze všech profesí a odvětví. Lékaři, přední řemeslníci, právníci a pedagogové společně s podnikateli, manažery, umělci i důchodci dávají k dispozici svůj čas, své prostředky a zkušenosti. Všichni společně hledají cesty, jak pomoci svému okolí, nové nastupující generaci a rozvíjejí mezinárodní kontakty vedoucí k porozumění mezi národy. Prostě ti co měli v životě více štěstí, pomáhají těm co toho štěstí měli méně.

Naše kroky jsou řízené tzv. 4. otázkami, kde kladná odpověď na všechny z nich je základní podmínkou jakéhokoliv rotariánského projektu. Jejich zdánlivá jednoduchost v sobě nese moudrost a vnitřní sílu. Otázky: „Je to PRAVDA? Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká? Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU DŮVĚRU? Přinese to PROSPĚCH VŠEM zúčastněným?“ jsou nosným kamenem našeho etického pohledu na svět. A právě tyto naše postoje jsou trnem v oku silovým a totalitním režimům. Vždyť Rotary bylo rozpuštěno v Německu již v roce 1937, tedy ještě před propuknutím nacistické hysterie v plné síle.. Mnoho rotariánských přátel skončilo ve vězení, v koncentračních táborech nebo i na popravišti. Krátké období poválečné obnovy činnosti s nástupem komunismu ve střední a východní Evropě bylo přerušeno zákazem a museli jsme čekat přes čtyřicet let na další možnost rotariánské služby svým komunitám v našich zemích.

Jsme hrdí na své členství v organizaci, která je například druhým největším nevládním přispěvatelem na fungování Světové Zdravotnické Organizace (WHO), hned za nadací Billa a Melindy Gatesovými. A právě s touto organizací spolupracujeme na celosvětovém vymýcení Dětské obrny. Jsme hrdí na naše členy, kteří i v této době se snaží pomáhat všude kde je to potřeba. Jsme hrdí na naše čestné členy, kteří ač ne-rotariáni, jejich skutky a vidění světa je nám blízká. Mezi čestné členy Rotary patří třeba i současný papež František, Tomáš Jan Baťa, president Václav Havel, nebo třeba i nově ministr zahraničních věcí slovenské republiky Ivan Korčok.

Naše distriktní motto "Dignitatis memores, ad optima intenti" tedy "Vědomi si svého důstojenství, konáme to nejlepší" je pro nás vodítkem i v době, kdy nás někdo osočí. Namísto zbytečných debat proto raději děláme to, co má smysl a pomáháme tam kde je potřeba.