Dištrikt 2240 spúšťa Program Mentoring

4. 5. 2020 | Distrikt 2240

Z iniciatívy Rotary a Rotaractu spúšťame Program Mentoring, ktorý je orientovaný na osobnostný a profesionálny rozvoj predovšetkým ako členov Rotaract klubov, tak aj odovzdanie našich skúseností ďalšej generácii. Záujemcovia o rolu mentorov aj mentees sa môžu prihlásiť do 31. 5. 2020. Podrobnosti sa dozviete na internetovej stránke Dištriktu 2240 v sekcii "Ke stažení". 

Už dlhšiu dobu sa hovorí o potrebe hlbšej spolupráce a prepojenia rôznych generácií v rámci Rotary. Rotary International zdôrazňuje význam výchovy mladších generácií - efektívne odovzdávanie skúseností a naopak preberanie inšpirácie a energie práve od nastupujúcej vlny mladých, v tomto prípade, rotarakťákov. Členmi Rotaract klubov sú študenti a mladí profesionáli, ktorí stoja na začiatku svojich profesijných ciest. Rotariáni naopak disponujú bohatými skúsenosťami z rôznych oblastí života. A práve preto sme sa rozhodli Vám priniesť Program Mentoring, ktorý je postavený na báze budovania vzájomne prospešných vzťahov a spolupráce v partnerstve a porozumení medzi Rotary a Rotaractom. Je to navyše rokmi overená, časovo nenáročná forma rozširovania našich obzorov, možnosti osobného rozvoja a posilňovania vzťahov v rámci Dištriktu 2240 a Česko-Slovenska.

Čo je mentoring?

Mentoring je v prvom rade obojsmerný vzdelávací zážitok. Stretnutia sú príležitosťou na zdieľanie skúseností z rôznych pracovných oblastí, stimulovanie porozumenia, získavanie spätnej väzby a aplikovanie týchto poznatkov do praxe. Mentoring zahŕňa rôzne témy, ako napríklad kariérny rast, výzvy súvisiace s prácou, osobný rozvoj a ako vyvážiť požiadavky pracovného a súkromného života. Je to priestor na odovzdanie a prijatie znalostí zo skúsenosti iných.

Koľko času mi Mentoring zaberie?

Mentorovi a mentee je odporúčané stretávať sa (aj virtuálne) raz mesačne približne na dve hodiny. Trvanie programu je nastavené na 6 mesiacov.

Čo sa odo mňa očakáva?

Vzájomná otvorenosť, ochota a uplatňovanie rotariánskych pravidiel a princípov medzi mentorom a mentee.

Bude zdieľanie mojich skúseností dôverné?

O čomkoľvek sa diskutuje počas stretnutí nebude zdieľané s nikým mimo „priestoru“ mentora a mentee a ich vzťah musí byť postavený na absolútnej dôvere a zachovaní dôvernosti.

Ako budem vedieť, čo mám v rámci programu robiť?

Každý mentor a mentee dostane stručnú príručku s odporúčaniami ako na prvé stretnutie a ako postupovať počas trvania celého programu.

Ako sa prihlásim a ako mi bude priradený môj partner?

Prihlásite sa jednoducho pomocou FORMULÁRA, kde zodpoviete na zopár stručných otázok a priložíte svoje CV. Vybraní členovia mentoring tímu zloženého z členov Rotary a Rotaractu následne diskrétne spárujú dvojice. Deadline na prihlásenie do pilotného projektu je do 31.5.2020. Prihlásiť sa bude možné aj po tomto termíne, pričom budete zaradený do ďalšej etapy programu.

V rámci dohody medzi vedením Rotary a Rotaractu je odporúčané, aby sa za každý Rotary klub prihlásil minimálne 1 člen, za každý Rotaract klub minimálne 2 účastníci.

Kedy sa Mentoring začne?

Úvodná (online) konferencia je naplánovaná na 18.6.2020 o 19.00 hod. Konferencia bude obsahovať stručné príhovory a odporúčania, vystúpenie špeciálneho hosťa a úvodné predstavenie dvojíc mentorov a mentees. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na mentoring@rotary2240.org.

Tešíme sa na Vašu účasť v Projekte Mentoring a na možnosť sa vzájomne lepšie spoznať.

Rotary a Rotaract Mentoring Team

Více informací