Videomeetingy jsou dobrým řešením

6. 5. 2020 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

RC Fr.-Místek a Kopřivnice pořádá každé úterý své pravidelné schůzky. Nepřetržitě i v době karantény pokračují online schůzky na internetu. Výborně se osvědčilo prostředí rotary2240.workplace.com kde lze videosetkání rychle a snadno uspořádat. Proběhlo již 7 online schůzek a do konce května jsou již naplánovány další 4 schůzky s programem. Zájem členů o schůzky je veliký - zdá se, že průměrná účast je dokonce vyšší než bývá u schůzek klasických.

Své stránky má dnes na WORKPLACE již 22 klubů. Všechny kluby si mohou vytvořit svou samostatnou skupinu, podmínky snadného využívání jsou zde pro všechny Rotary kluby. Každá osoba, mající platnou emailovou adresu v doméně @rotary2240.org, má přístup do https://rotary2240.workplace.com velmi jednoduchý. Všechny funkcionality jsou zadarmo.

Více informací