Vyšiel septembrový Rotary Leader

9. 9. 2020 | Distrikt 2240

Na internetovej stránke Rotary International si môžete pozrieť nové číslo mesačníka Rotary Leader, ktorý prináša podnetné články zamerané na oblasť rozvoja členskej základne a námety na podujatia v rámci Svetového dňa detskej obrny (World Polio Day).

Nájdete tam aj informácie o Svetovom kongrese Rotary International, ktorý bude v r. 2021 v Taipei, ako aj pripomienku blížiaceho sa termínu Alumni Week, ktorý tohto roku pripadá na 5. - 11. októbra.

Rotary Leader je určený predovšetkým funkcionárom klubov a dištriktov.

Více informací