SVETOVÝ DEŇ POLIO – JEDEN DEŇ – JEDEN CIEĽ – UKONČIŤ POLIO

8. 10. 2020 | Distrikt 2240
Datum konání
24. 10. 2020

Víťazstvo nad Poliom v Afrike je dôkazom, ktorý potvrdil možnosť zničenia tejto nemoci celosvetovo. Chýba už len malý krok, aby to aj Pakistan a Afganistan dokázali. Bez pomoci Rotary by táto radostná správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nebola možná.

Oslávme aktívne Svetový POLIO Deň 24. 10. 2020 !

Na stránke „Word Polio Day “ máte možnosť registrovať podujatie Vášho klubu a zistiť, čo robia kluby vo Vašej blízkosti. Vítame aktivity RC Prague International, ktorých hosťom na klubovej schôdzke bude Srdan Matič, reprezentant WHO pre Českú republiku. Rovnako chceme vyzdvihnúť registrovanú aktivitu RC Jičín, Trutnov a Hradec Králové-Maratón mládeže.

Využite príležitosť na zviditeľnenie úlohy ROTARY a Vášho klubu v boji proti POLIU! Zorganizujte lokálne podujatia za účasti miestnych predstaviteľov miest a obcí, pozvite médiá!

Je to jedinečná možnosť Vášho osobného štartu v skupine EREY – Každý rotarián, každý rok.

Prispieť na Polio individuálne či ako klub je veľmi jednoduché- môžete to spraviť po prihlásení z Vášho konta na www.rotary.org.

 Je nesmierne dôležité, aby sme ako Rotary vytrvali v podpore boja proti tejto nemoci a pokračovali v prispievaní aj naďalej. Pre potreby udržania statusu Afriky, ale hlavne v eradikácii WPV v posledných rizikových krajinách sú potrebné zdroje vo výške 50. mil. USD/rok. To znamená - prepočítané na každého člena Rotary - v priemere 40 USD/rok. Vďaka iniciatíve Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov bude každý príspevok Rotary podporený dvojnásobkom !

WHO verí, že s prispením členov Rotary, darcov, vlád krajín a partnerov GPEI dokážeme Polio poraziť.

Doposiaľ bolo proti Poliu zaočkovaných 2,5 MILIARD detí.

Významným podporovateľom tejto aktivity je Spoločnosť Paula Harrisa (PHS-Paul Harris Society), ktorá rastie a dnes má už 25.576  členov v 145-ich štátoch. Tento počet sa od roka 2013/14 zdvojnásobil. Príspevky členov predstavovali v r. 2019/20 33.555.494 USD čím tvorili  18% darov do Ročného Fondu Nadácie Rotary.

Rotary kluby a individuálni darcovia z radov Rotariánov D-2240 prispeli v rokoch 2016/17 - 2019/20 do Nadácie Rotary sumou 305.978 USD, z toho na Polio

73.556 USD.

Ján ŽIAK,PHS koordinátor