Příspěvek pro Arménii – Náhorní Karabach

18. 11. 2020 | Praha Staré Město

RC Praha Staré Město přispěl částkou 1000 euro na humanitární projekt na zabezpečení zdrojů pro pomoc pro nejzranitelnější, vojnou postiženou skupinu obyvatelstva – děti, ženy a seniory.