Tichá krása přírody ve fotografiích Ing. Bohumila Lošťáka

7. 11. 2009 | Valtice-Břeclav
Datum konání
7. 11. 2009

V sobotu 7. listopadu 2009 byla ve výstavním sále velkopavlovické radnice zahájena výstava fotografií Bohumila Lošťáka. Expozice zachytila průřez autorovou tvorbou za téměř šest desítek let.

Akci pořádal Rotary klub Valtice-Břeclav, jehož je pan Ing. Lošťák zakládajícím členem. Záštitu přijal starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka a guvernér Rotary districtu Česko-Slovensko pan Ing. Bc. František Ryneš.Na slavnostní vernisáž se přijelo podívat mnoho přátel a obdivovatelů díla B. Lošťáka z nejrůznějších koutů naší vlasti i ze Slovenska.

Publikum přivítal starosta města Ing. Pavel Procházka, který ocenil charismatickou osobnost autora a vyzvedl jeho vztah k přírodě, kterou nejen fotografuje, ale po celý život se věnuje její ochraně a rozvoji. Zkušenosti ze své profese lesníka uplatňuje při výsadbách stromů, v současnosti zakládá alej kaštanovníku jedlého u Tří Grácií v Lednicko - valtickém areálu.

Prezident RC Valtice-Břeclav MUDr. Milan Polášek se podělil s obecenstvem o své zážitky, kdy společně se svým přítelem Bohumilem dlouhé hodiny vyčkávali až motýli či ptáčkové usednou v mistrově zahradě na sochu Krista před objektiv.

Guvernér Ing. Bc. František Ryneš vyslovil potěšení zahájit výstavu nejstaršího a také nejproslulejšího člena Rotary v České a Slovenské republice. Ocenil jeho výjimečné dílo i vztah k charitativní činnosti, která je hlavním posláním Rotary klubů na celém světě.

Hlavním řečníkem byl fotograf MVDr. Pavel Heřman z Třebíče, kterému se podařilo přesně vystihnout charakter vystavených snímků: „Fotografie Bohumila Lošťáka nepotřebují názvy ani slovní komentář autora o jejich vzniku, neboť působí samy svým obsahem a svou emocionalitou.“

Pozdravit svého přítele přišla i Ing. arch. Anna Procházková, 1. zástupkyně hejtmana Jihomoravského kraje, která popřála hodně zdraví a energie při péči o Kaštánky u Tří Grácií.

V kulturním programu vystoupily zpěvačky Eliška Vomáčková, Lýdie Procingerová a Nela Škrobáková, které za klavírního doprovodu ředitelky ZUŠ Mileny Karberové přednesly pásmo slováckých písní, ukázky z Cikánských melodií a Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka.

Na závěr vernisáže si oblíbeným mistrovým Modrohorským červeným připil radní a předseda kulturní komise města pan Jiří Hanzálek, místostarosta Ing. Zdeněk Karber a radní Ing. Jaroslav Benda PhD.

Výstava fotografií bude otevřena po celý listopad ve všedních dnech v pracovní době MěÚ a každou neděli od 10. 00 do 15. 00 hodin. Mimořádně bude přístupna pro návštěvníky Svatomartinských otevřených sklepů v sobotu 14. listopadu 2009 od 10. 00 do 13. 00 hodin.