Humanitárna pomoc ľuďom z Náhorného Karabachu

30. 12. 2020 | Martin

Mnohí ľudia z nášho dištriktu navštívili v posledných rokoch Arménsko, obdivovali túto historickú krajinu a nadviazali priateľstvo s miestnymi rotariánmi.  Vtedajší milí hostitelia nás teraz, na jeseň 2020, poprosili o pomoc. Ozbrojený konflikt v Náhornom Karabachu prinútil tisícky civilných obyvateľov opustiť svoje zničené, alebo ohrozené domovy a utiecť do Arménska. Rotary club Jerevan International začal realizovať humanitárnu pomoc na zabezpečenie nových životných podmienok pre týchto presídlencov.  A my sme na ich prosbu aktívne odpovedali.

Prosbu o pomoc v mene Rotary clubu Jerevan International nám poslali Karine Mikaelyan, past prezidentka klubu a Artur Miroyan, zástupca guvernéra Distriktu 2452. Týchto ľudí viacerí osobne poznáme z predchádzajúcich návštev Arménska a stali sa pre nás dôveryhodnými garantmi použitia finančných prostriedkov. Vypracovali návrh jednak hmotnej pomoci, ako je nákup potravín, hygienických potrieb, či oblečenia, ale aj pomoci s ubytovaním, integrovaním do zamestnania či post traumatickej zdravotnej a psychologickej pomoci. Dôležitou súčasťou je aj starostlivosť o deti utečencov.

Zbierku na pomoc v našom dištrikte začali organizovať spoločne tri kluby. RC Martin, RC Malacky Golf a RC D. Streda. Hlavným agitátorom a iniciátorom zbierky bol Bodo Hauswald, ktorý na začiatku zapálil iniciatívu aj u priateľov v Martine a Dunajskej Strede. Propagáciu medzi klubmi a členmi veľmi dobre zvládli ADG Laco Nagy a Juraj Sabaka. Finančné príspevky sledoval a správy o stave financií pravidelne podával pokladník Ivan Lamoš, legislatívne úlohy plnil prezident Otto Gáťa a celý projekt koordinoval René Guráň.  Významnú agitačnú úlohu, hlavne na českej strane, plnil Predseda ICC Česko-Slovensko-Arménsko Honza Ženatý, ktorý sa k výzve pôvodných klubov pripojil a paralelne s touto zbierkou založil v RC Ostrava osobitný účet na príspevky v českých korunách.

Do zbierky sa kolektívnym príspevkom zapojilo 23 klubov a 38 individuálnych darcov z ďalších klubov. Na účet RC Martin darcovia poslali 21.175,- euro a na osobitný korunový účet RC Ostrava 327.736,- korún (stav na konci roku 2020).

Prvá tranža finančnej pomoci odišla do Jerevanu už na konci novembra. Určená bola na urgentnú materiálnu pomoc.  V posledný deň starého roku nás arménski priatelia informovali, že ešte pred Vianocami, v rámci 1. etapy pomoci, nakúpili viac ako 3,5 tony potravín a hygienických prostriedkov. Tieto rozdelili do balíkov pre jednotlivé rodiny a rozdistribuovali ich do prvých štyroch regiónov Arménska, kde sú presídlenci z Artsachu (tak Arméni volajú Náhorný Karabach) ubytovaní. V prvej etape sa pomoc dostala k 226 rodinám. Ďalej nás informovali, že v mestách Ečmiadzin a Spitak odovzdali novoročné darčeky spolu pre 90 detí utečencov. Na každom balíku s pomocou bol nápis s uvedením, že a jedná o dar od Rotary klubov z Česka a Slovenska pre utečencov z Artsachu. Humanitárna pomoc z našich darov pokračuje v novom roku ďalšími etapami.

Ďakujeme všetkým klubom a jednotlivcom, ktorí sa do pomoci zapojili.

33.175,- EUR

Výška darov na humanitárnu pomoc od klubov a jednotlivcov v roku 2020.