Připomínáme si významné výročí

25. 11. 2020 | Distrikt 2240

Je 25. listopadu; je to zvláštní den? Ano, protože zakládající setkání německé sekce Mezinárodního výboru pro spolupráci mezi Německem, Slovenskem a Českem se odehrálo právě před 25 lety ve Würzburgu, v roce 1995. Schůzi předsedal zástupce německé guvernérské rady PDG Ulrich Stoll, RC Biberach. Při tomto setkání byl zvolen předsedou sekce PP Hans Richard Schnittny, RC Gütersloh. Ještě před tím v roce 1993 převzal přítel Schnittny odpovědnost za zřízení kontaktního místa. Chvíli trvalo, než se 21. března 1998 v Českých Budějovicích ustavila i česká a slovenská sekce.

 

Byl to přítel Lothar Ullrich, RC Erfurt, který již v roce 1992 přijel na charterovou slavnost RC Hradec Králové a od roku 1996 se účastnil distriktních konferencí v České republice. Jak je známo, byl zakládajícím guvernérem nového distriktu 1950, který byl ustaven 1. července 1995. V předchozích čtyřech letech bylo v Durynsku založeno 17 rotary klubů. Jako úřadující guvernér se během svého roku nadále velmi angažoval při hledání kontaktů mezi kluby v našich zemích a také při podpoře společných projektů.

 

Byl si vědom toho, že společná historie našich zemí ve 20. století stále trpí značnou zátěží. Během svých klubových návštěv zdůrazňoval, že jsme jako přátelé v Rotary předurčeni ke zlepšení porozumění mezi národy.

Po Lotharu Ullrichovi byl na zasedání LA v Erfurtu v dubnu 2005 zvolen předsedou Hans Schlei. Na společné distriktní konferencí D 2240 a D 1880 v Karlových Varech včervnu 2004, která se konala pod heslem „Most na východ“, prokázali guvernéři Hans Schlei a Viktor Prikazsky obrovskou míru přátelství.

Na schůzce LA ve Würzburgu v březnu 2009 jsem převzal tento čestný úkol já. Tento úřad  mne vždy naplňoval a  naplňuje enthusiasmem.

 

Během těchto 25 let jsme na mnoha mezinárodních setkáních zažili skvělé okamžiky a vždy jsme diskutovali o aktuálních tématech a vyvodili z diskuzí závěry. Také jsme se navzájem seznámili s příslušnou kulturou prostřednictvím nádherných prohlídek a akcí a prohloubili jsme naše přátelství.

Dnes je den, kdy vzpomínáme na naše přátele a partnery, kteří s námi již bohužel nejsou. Patří jim velký dík za jejich přátelství a službu ostatním.

Pamatujete si malou brožuru, která byla vytvořena pro setkání ICC v Praze v květnu 2019 a pro světový kongres v Hamburku. Právě nyní ji při této příležitosti aktualizuji a hlásím, že bude brzy k dispozici.

Velké poděkování patří vám všem, včetně těch, kteří od té doby odešli, za vaše členství v našem mezinárodním výboru a za vaše angažované a cenné příspěvky.