Společný dar RC Stiftland a RC Cheb/Eger předán

21. 3. 2021 | Cheb/Eger
V pátek 19. března v odpoledních hodinách obdržela dobročinná organizace Pomoc Potřebným Chebsko společný dar ve formě 1 400 ks respirátorů od
Rotary Club Stiftland a Rotary Club Cheb/Eger, za které dar předal pan
Martin Řezníček, sekretář RC Cheb/Eger.
Dar bude distribuován potřebným v následujícím týdnu.