Nové vnútorné predpisy dištriktu

6. 5. 2021 | Distrikt 2240

Na návrh Legislatívneho výboru Dištriktu 2240 a po prerokovaní v Poradnom výbore dňa 5. 5. 2021 vydal guvernér dištriktu dva nové vnútorné predpisy dištriktu - Finančné pravidlá a Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov ("pravidlá GDPR"). Oba predpisy nahrádzajú predchádzajúce znenie a súčasne s ich schválením nadobudli účinnosť. Sú uverejnené na internetovej stránke dištriktu v časti "Ke stažení".

Více informací