Den Rotary na Kampě

2. 6. 2021 | Praha City
Datum konání
6. 6. 2021

NAŠÍM POSLÁNÍM JE DĚLAT SVĚT LEPŠÍM – to spojuje organizace Rotary International, Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých (SONS), Nadace Krása pomoci, Pražská organizace vozíčkářů (POV) a další.

Rotary klub Praha City (RCPC) za podpory a spolupráce Musea Kampa v Praze a jmenovaných veřejně prospěšných organizací a spolků pozval širokou veřejnost v neděli 6.6., u příležitosti chystaného Mezinárodního Dne Rotary, na společné odpoledne na nádvoří Sovových mlýnů na Kampě.

Vedle zábavného programu od 13. do 17. hodin je zde možnost seznámit se s organizacemi, které RCPC s radostí podporuje.

Již v pozvánce se veřejnost seznamuje se základními informacemi:

 Co je Rotary?

Rotary je nejstarší mezinárodní klubová organizace (vznikla v roce 1905 v USA), v níž se sdružují lidé různých profesí, kteří se pravidelně setkávají a věnují svůj čas, schopnosti i finanční prostředky na dobročinné účely a další veřejně prospěšné aktivity.

Mezinárodní Den Rotary 6.6.

Před 99 lety, 6. června 1922, kdy už existovaly Rotary kluby kromě USA v dalších 28 zemích světa a sdružovaly na 5 tisíc členů, byl mezinárodnímu sdružení Rotary klubů schválen oficiální název ROTARY INTERNATIONAL. V současnosti je ve světě 1,2 mil. rotariánů ve 35 000 klubech ve více než 200 zemích.

Rotary v Česku od 1924—1939, 1945—1948, znovu obnoven od 1990. Nyní ve společném Rotary Distriktu 2240 ČR a SR je 76 klubů a téměř 1400 rotariánů.