Koncert k 110. výročiu narodenia Jána Cikkera

13. 6. 2021 | Banská Bystrica

Rotary club Banská Bystrica zorganizoval v spolupráci s Nadáciou a Múzeom Jána Cikkera koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a sólistov. Koncert sa konal 13. 6. 2021 vo Farskom kostole v Banskej Bystrici. Na programe boli diela Jána Cikkera, Vítězslava Nováka a Antonína Dvořáka.

Celkový výťažok koncertu - 1400 € - bol použitý na podporu Nadácie Jána Cikkera, na prevádzku a obnovu Farského kostola, ako aj na klubové projekty.