Odovzdanie guvernérskej funkcie

29. 6. 2021 | Distrikt 2240

V krásnych priestoroch Baťovej vily v Zlíne sa v dňa 28. 6. 2021 uskutočnilo slávnostné odovzdanie guvernérskych insignií. Za účasti členov RC Zlín odovzdal guvernér dištriktu 2020/21 Gabriel Vjeszt guvernérsku reťaz nastupujúcemu dištriktovému guvernérovi Jaroslavovi Šuranskému.

Končí sa rotariánsky rok poznamenaný celosvetovou pandémiou, obmedzením klubovej činnosti, ale aj obetavosťou a spolupatričnosťou rotariánov, ktorí nezištne pomáhali odkázaným. Mimoriadne boli prednášky v rámci Rotary vzdelávacej akadémie, online medziklubové stretnutia a prednášky. Možnosti virtuálnej komunikácie  sme využili aj pri uskutočnení všetkých dôležitých dištriktových podujatí. Na dištriktovej konferencii sa potvrdili budúci guvernéri dištriktu. Schválili sa dokumenty doporučené dištriktovým školiacim zhromaždením. Schválili uznesenia, ktoré uzatvorili hospodárenie RI D2240 za uplynulé obdobie, nastavili nové rozpočtové podmienky pre RI D2240, výmenu mládeže a tiež prispejú k návrhom legislatívnych zmien a postupov.

Základnou víziou nastupujúceho dištriktového guvernéra bude spoločný česko – slovenský dištrikt, žijúci hodnotami Rotary. Ciele nového DG budú v revitalizácii činnosti klubov, po pandemickom útlme. Ďalej starostlivosť o členskú základňu, vytvárať kvalitný obraz o Rotary a dať príležitosť mladým.

Ladislav Gáll, dištriktový sekretár