Rotary deň

27. 9. 2021 | Zvolen

Rotary deň pre RC Banská Bystrica a RC Zvolen spoločne na bicykloch, sa pre pandémiu uskutočnil v náhradnom termíne. Počasie však vynahradilo čakanie, prialo nám a dva kluby z blízkych miest si vyrazili oproti a stretli sa na polceste v Čeríne. Príjemné posedenie, prezidenti si vymenili klubové vlajky a po krásnych cyklotrasách späť domov. Zvolenčania si vyšli na Mičinské travertíny a v Dúbravici na kopec, kde je umelecké dielo rebrík do neba.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a RC  Banská Bystrica za nápad a pozvanie. Tešíme sa  na ďalšie spoločné stretnutia.