Za svět bez dětské obrny

15. 10. 2021 | Distrikt 2240

S blížícím se Světovým dnem dětské obrny, který připadá na 24. října, si členové Rotary připomínají tuto událost zvyšováním celosvětového povědomí o potřebě vymýtit dětskou obrnu.

Společně jsme již dosáhli obrovského pokroku. Nyní nastal čas zintenzivnit náš boj za to, aby se dětská obrna stala druhou lidskou nemocí, kterou se kdy podařilo vymýtit. V loňském roce byl africký region Světové zdravotnické organizace certifikován jako oblast prostá divokého polioviru, což dokazuje, že eradikace je možná i za velmi obtížných podmínek.

Divoký poliovirus se nyní endemicky vyskytuje pouze ve dvou zemích: v Afghánistánu a Pákistánu. Světový den dětské obrny můžeme využít ke kampani za podporu, kterou potřebujeme k vymýcení dětské obrny v zemích, kde stále ochromuje děti.

Pomozte nám

Zapojte se do Světového dne dětské obrny a zvyšte povědomí: dokud bude dětská obrna někde existovat, zůstává hrozbou všude.

V loňském roce Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že přenos divokého polioviru byl oficiálně zastaven ve všech 47 zemích afrického regionu WHO. To znamená, že divoký poliovirus je nyní endemický pouze ve dvou zemích: Pákistánu a Afghánistánu. Jedná se o významný úspěch na cestě k úplnému vymýcení dětské obrny na celém světě, což je jeden z hlavních cílů Rotary. Navzdory omezením způsobeným probíhající pandemií by bylo možné po krátkém přerušení na jaře a v létě 2020 očkování rychle obnovit, a to s ohledem na všechna nezbytná ochranná opatření proti COVID-19. 

Eradikační aktivity se tedy nyní zaměřují především na Afghánistán a Pákistán a na rutinní očkování v Africe, aby se zabránilo návratu divokého polioviru. Bez dalšího financování z darů by mohl být veškerý dosavadní pokrok zmařen. Rotary se proto zavázalo, že každý rok vybere 50 milionů USD. Podporuje ho Nadace Billa a Melindy Gatesových, která ztrojnásobila dary Rotary na celkový roční příspěvek 150 milionů dolarů.

Od roku 1985 věnovali členové Rotary na celosvětové úsilí o vymýcení dětské obrny více než 2,2 miliardy dolarů a investovali nespočet dobrovolnických hodin. Díky tomu byly téměř 3 miliardy dětí ve 122 zemích světa ochráněny před tímto ochromujícím, často smrtelným onemocněním. Když Rotary a jeho partneři v roce 1988 zahájili celosvětovou iniciativu za vymýcení dětské obrny, bylo ve 125 zemích každoročně 350 000 případů dětské obrny. Závazek Rotary hrál roli i v rozhodnutí různých vlád přispět na tuto iniciativu více než 10 miliardami dolarů.

František Ryneš, s využitím materiálů RI