RAC Zlín - profil klubu

O klubu

Motto klubu
SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY DNES - NE ZÍTRA

Rotaract klub Zlín stojí na třech hlavních pilířích.

Prvním z pilířů je přátelství, vzájemná pomoc, podpora a rozvoj všech členů. Můžeme to označit za etické jednání ve všech směrech a komunitní a ekonomický rozvoj.

Dalším pilířem je realizace vlastních projektů a činností, které mohou jakkoliv zlepšit život kolem nás. Seberealizace a dobrý pocit z poctivé práce se v Rotary označuje jako "Service above self" tedy služba nad vlastní zájmy. 

Za poslední pilíř označujeme spolupráci s naším sponzorským Rotary klubem Zlín. Společně realizujeme různé akce a podporujeme místní nadace, spolky a dobrovolníky, kteří chtějí být ku prospěchu naší místní komunitě.

Naše pojetí Rotaract klubu Zlín se mimo jiné navíc zaměřuje na Baťovskou filozofii a její aplikaci do dnešní doby. Tomáš Baťa je pro nás velikou inspirací. Mimo skutečnost že byl Rotarián, žil a podnikal ve Zlíně, je nám jeho pojetí života a podnikání velkým vzorem.

Klubová vlajka
Klubová vlajka