RC Bratislava Danube - profil klubu

O klubu

Klub je zmiešaný a používa jazyk zrozumiteľný všetkým prítomným, spravidla angličtinu. Občas nemčinu alebo slovenčinu.

Okrem pravidelných stretnutí v klubovej miestnosti Hotela Devín, pravidelne organizuje tematické stretnutia mimo hotela.

Svoje aktivity rozkaldá medzi charitatívne, humanitárne a službu obci.

Klubová vlajka
Klubová vlajka