RC Bratislava Danube - profil klubu

O klubu

Klub je zmiešaný a používa jazyk zrozumiteľný všetkým prítomným, spravidla angličtinu. Občas nemčinu alebo slovenčinu.

Okrem pravidelných stretnutí, pravidelne organizuje tematické stretnutia mimo hotela Albrecht.

Svoje aktivity rozkladá medzi charitatívne akcie, humanitárne akcie a službu obci.

Klubová vlajka
Klubová vlajka