RC Bratislava International - profil klubu

O klubu

RC Bratislava International je skutočne MEDZINÁRODNÝ Rotary Club v Bratislave.

Stretnutia klubu sa vedú v angličtine. Konajú sa v utorok o 18.00 (6.00 p.m.) at Hotel Premium, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava.

Klubová vlajka
Klubová vlajka