RC Dunajská Streda - činovníci

Prezident

Ing. Juraj Nagy

Výkonný sekretář

MUDr. Vidor Nagy

Služba mládeži

Tibor Csefay

PR a správa webu

Mgr. Ladislav Nagy

Pokladník

Ing. Ladislav Melčický

Sekretář

Ing. Andrej Bartoš