RC Košice - Projekty

1. 11. 2011 | Košice

Nákup vozíkov pre tanečníkov

Finančná podpora na nákup vozíkov

1. 8. 2011 | Košice

Pobyt v Chorvátsku pre 15 detí

Pobyt v Chorvátsku pre 15 detí z náhradných rodín

1. 6. 2010 | Košice

Pobyt v Chorvátsku

Pobyt v Chorvátsku

1. 5. 2010 | Košice

Finančný príspevok obci Nižná Myšľa

Finančný príspevok obci Nižná Myšľa

1. 1. 2010 | Košice

Haiti - fin. podpora

Finančná podpora

1. 8. 2009 | Košice

Fin. príspevok rodine postihnutej zosuvom pôdy

Finančný príspevok rodine, ktorá bola

1. 5. 2009 | Košice

Nákup USG

Nákup zdravot. prístroja – USG

1. 2. 2009 | Košice

Hra Sanatórium - fin. podpora

Finančná podpora predstavenia hry Petra Raševa „SANATÓRIUM“

1. 1. 2009 | Košice

Dorka-fin. podpora

Finančná podpora

1. 3. 2008 | Košice

Kurz dychovej rehabilitácie

Kurz dychovej rehabilitácie a význam telesných

1. 7. 2005 | Košice

Štvorčatá

Pri narodení detí sa náš RC zaviazal podporovať ich rozvoj a vzdelanie finančnými prostriedkami do veku detí -18 rokov

1. 4. 2005 | Košice

Vysadenie lipy

Vysadenie stromu – lipy pripríležitosti storočnice RC , inštalácia pamätnej tabule