RC Liptovský Mikuláš - činovníci

Prezident

Ing. Miroslav Trepáč

Sekretář

Ing. Michal Beňo

Pokladník

Ing. Martin Matzenauer

Služba mládeži

Ing. Miroslav Trepáč

Služba mládeži

Ing. Miroslav Trepáč

Mezinárodní služba

MUDr. Mária Plávková

Služba obci

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.

Rozvoj členské základny

Ing. Pavel Vrbičan