RC Opava - profil klubu

O klubu

Na začátku dvacátého století se v  tehdejším Československu objevily první informace o rotariánském hnutí. Za deset měla naše země již velmi silnou strukturu rotariánských klubů a byla v tomto smyslu i mezinárodně uznávanou. V té době, v roce 1934, vznikl ROTARY CLUB i v Opavě. Jeho zakladatelé mohli ještě po druhé světové válce předat své jisté zkušenosti těm, kteří tento klub po jeho zákazu počátkem okupace zakládali podruhé. Ovšem pouze opravdu na chvíli, neboť žádná totalita nepřipouští svobodně projevované aktivity občanů.

  Když jsme v roce 2009 zakládali náš klub vlastně potřetí, neměli jsme od koho převzít zkušenosti, zásady a zvyky. Časově to prostě nevycházelo. Nebylo tedy možné, abychom přenášeli poznatky a zkušenosti našich dědů a otců do dnešních dob. Nemohli jsme se ani dost dobře vcítit do atmosféry činnosti, která byla dvakrát násilně přerušena.

  Přesto jsme dokázali navázat na tradici a s pomocí těch, kteří začali po roce 1989 obnovovat hnutí dříve než my, se nám podařilo tak říkajíc vykročit naplno.

  Ihned po založení klubu se nám povedlo mnohé, a to nás zavazuje. Mimo jiné jsme se se vším všudy přihlásili k našim opavským předchůdcům, zpracovali jsme historii našeho hnutí na Opavsku a seznámili s ní i veřejnost.

K našim největším projektům patří „Tábor pro handicapované spoluobčany“ a projekt pěvecké soutěže „Začarovaná písnička“.

Abychom mohli tyto projekty realizovat, musíme shánět každý rok nemalé množství finančních prostředků. Hlavním našim příjmových projektem je prodej vánočního Rotariánského punče. Kde se po celou dobu prodeje snažíme šířit povědomí o činnostech a principech Rotary.

Klubová vlajka
Klubová vlajka