RC Pardubice - profil klubu

O klubu

Rotary club Pardubice byl založen dne 17. 12. 1926, slavnostní inaugurace se konala 4. 3. 1927. V poválečném období byl poprvé obnoven v roce 1946 a podruhé 26. 6. 1995. Chartu Rotary International převzal dne 4. 11. 1995. Od devadesátých let do současnosti prošel RC Pardubice dynamickým vývojem. V roce 2019 patří s počtem 27 členů a 3 čestných členů mezi 13 největších klubů v ČR, přední příčky si drží i z pohledu pravidelné docházky a aktivity členů.

Rotary clubu Pardubice podporoval po několik let neziskovou organizaci SKP centrum Pardubice. Jedná se o největší nestátní neziskovou organizaci v Pardubickém kraji s velmi širokým záběrem. Rotary club Pardubice byl tradičním spolupořadatelem benefičních adventích aukcí SKP centra a s pomocí svých sponzorů zajišťoval finanční prostředky na nákup vybavení i v průběhu roku. V roce 2010 se Rotary club Pardubice rozhodl zaměřit svoji činnost na podporu Dětského centra ve Veské u Pardubic. Pro toto dětské centrum jsme již uspořádali benefiční koncert v rámci Pardubického hudebního jara a v současnosti organizujeme vydání charitativního kalendáře. Další činností je trvalá oboustranná výměna mládeže. V rámci tzv. Youth campů vysílá pardubický klub místní mládež do světa. Stejně tak pravidelně přijímá mladé návštěvníky ze zahraničí a zajišťuje jim týdenní pobyty s kompletním programem. Tyto kempy organizujeme společně s přáteli z RC Hradec Králové, kteří nám jsou velkou oporou. Program má konkrétní výsledky. Právě díky dvěma cestám do zahraničí se rekrutovali v Pardubicích mladí zájemci o založení Rotaractu.

Kromě výše uvedených pilířů klubové činnosti se RC Pardubice průběžně věnuje menším formám charitativní podpory, často formou osobních darů od členů klubu nebo jejich firem. Bohatá je také společenská činnost klubu, kdy si na každou schůzku zve zajímavé hosty. Organizace společenských setkání s hosty probíhá ve spolupráci s mediálním partnerem klubu – Českým rozhlasem Pardubice.