RC Pardubice - profil klubu

O klubu

Rotary club Pardubice byl založen dne 17. 12. 1926, slavnostní inaugurace se konala 9. 5. 1927 (násilně zrušen 19. 1. 1940). V poválečném období byl poprvé obnoven 28. 10. 1946 (podruhé násilně zrušen 24. 1. 1949) a podruhé obnoven 29. 6. 1995. Od devadesátých let do současnosti prošel RC Pardubice dynamickým vývojem a patří mezi jeden z největších klubů v ČR, přední příčky si drží i z pohledu pravidelné docházky a aktivity členů.

Rotary klub Pardubice se zaměřuje na dlouhodobě udržitelné, znalostně intenzivní projekty s vysokou přidanou hodnotou. Dlouhodobě spolupracuje s nemocnicí v Pardubicích. Je partnerem mezinárodních projektů, především společně s partnerským klubem Turku Samppalinna ve Finsku.

Rotary clubu Pardubice podporoval po několik let neziskovou organizaci SKP centrum Pardubice. Jedná se o největší nestátní neziskovou organizaci v Pardubickém kraji s velmi širokým záběrem. Spolupracujeme rovněž se sociální firmou středisko Výměník při organizaci Péče o duševní zdraví z.s. Dlouhodobě se zapojujeme do velkých mezinárodních projektů s partnery z Finska, USA, Německa a Ukrajiny.

Kromě výše uvedených pilířů klubové činnosti se RC Pardubice průběžně věnuje menším formám charitativní podpory, často formou osobních darů od členů klubu nebo jejich firem. Bohatá je také společenská činnost klubu, kdy si na každou schůzku zve zajímavé hosty. 

Klubová vlajka
Klubová vlajka