RC Písek - činovníci

Prezident

Ing. Václav Kalina

Sekretář

MUDr. Petr Pumpr

Výkonný sekretář

Ing. Vojtěch Skřivan

Pokladník

Ing. Magdaléna Písecká

Správce klubu

MUDr. Miroslav Novotný

Služba mládeži

Ing. Edita Kučerová

Klubová/programová služba

MUDr. Petr Pumpr

The Rotary Foundation

Ing. Pavla Bublíková

Mluvčí klubu

Miroslava Žižková