RC Plzeň Beseda - profil klubu

O klubu

Motto klubu
Via ad bonos mores

Druhý rotariánský klub v Plzni byl slavnostně založen na charteru 28. října 2005 po dvou letech příprav. Více rotary klubů ve větších městech je standard a oba kluby (Rotary Club Plzeň i Rotary klub Plzeň Beseda) nacházejí cestu ke spolupráci na významných akcích v našem městě.

V rámci mezinárodní výměny studentů pomáháme mladým středoškolákům s ročními studijními pobyty v zahraničí. Vše je organizováno pod dozorem našeho a partnerských klubů v daných distriktech. Víme, že taková zkušenost umožní nebývalý rozvoj osobnosti mladého člověka. Oni jsou budoucností našeho města.

Cílem Rotary klubu Plzeň Beseda je snažit se o:

  • pomoc mladým lidem v jejich rozvoji a vzdělání díky mezinárodním výměnným pobytům
  • pomoc potřebným, zejména tělesně postiženým, v našem městě
  • pomoc komunitě, tedy obci, při řešení některých problémů

V oblasti charity pravidelně organizujeme projekt Plzeňské lavičky, který pomocí spojení sponzoringu, užitého umění a spolupráce s městem agreguje významnou finanční podporu pro tělesně postižené v Plzni a pro děti s poruchou autistického spektra. 

Za takovým účelem se v Rotary již od roku 1905 scházejí lidé, kteří díky svým společenským rolím mohou vhodným způsobem ovlivňovat komunitní, obchodní, politické i kulturní dění. Sečtený vliv dokáže lépe pomoci. Stejně i v RC Plzeň Beseda chceme pomoci tím, že zapojíme do prospěšného dění významné občany našeho města a tak dosáhnout pomoci, která by jinak byla nerealizovatelná.

Více o činnosti klubu na adrese www.rcbeseda.cz a na našich facebookových stránkách.