RC Prague International - činovníci

Prezident

Daniel Xuereb

Sekretář

Ing. Radka Rajská

Výkonný sekretář

Gerry Tipple

Pokladník

Soňa Kyselová

Správce klubu

Roman Ray Straub

Služba mládeži

Sanan Phutrakul, M.A.

Profesní služba

Mgr. Irena Brichta

Mezinárodní služba

András Auber

Klubová/programová služba

Fernanda Escobar Illoldi

PR a správa webu

Mgr. Irena Brichta

PR a správa webu

Sanan Phutrakul, M.A.

Rozvoj členské základny

Andreas Fehrens

The Rotary Foundation

Gerry Tipple

Mluvčí klubu

Christian Noll