RC Prague International - činovníci

Prezident

Sanan Phutrakul, M.A.

Viceprezident

Ing. Radka Rajská

Sekretář

Gavin Flook

Výkonný sekretář

Gerry Tipple

Pokladník

David Alonso

Správce klubu

Jana Janová

Služba mládeži

Martin Sebek

Profesní služba

Mgr. Irena Brichta

Mezinárodní služba

Helena Kovarikova

Klubová/programová služba

Fernanda Escobar Illoldi

Služba obci

Ing. Ota Hlídek

Rozvoj členské základny

Fernanda Escobar Illoldi

The Rotary Foundation

Gerry Tipple